ايزلريميز
azərbaycan ədəbiyatının gözəlliklərindən bir bucaq

Keçib getdi


Keçib getdi,

min il, yüz il;
Keçib getdi,
on il, son il.
Keçib gedir
son ay, son gün,
son dəqiqə, son saniyə.
Əsim-əsim əsir səsim,

Axı əsir səsim niyə?

Mən əsrimin əsiriyəm,
Mən əsrimin əsəriyəm.

Yaxşım, pisim -

Fikirlərim, duyğum, hissim,
Ömrüm-günüm, əsərlərim,
əsəblərim,

Ağrılı-acılı sirlərim, -

Nəyim yoxdur, nəyim vardır -
Bu yüz ildən yadigardır.
Tərk edirəm diri-diri

İyirmini -

İki mini.
Tərk edirəm vətən kimi
Ümidimi, diləyimi

yeni əsrə daşıyıram, -

Düşmənlərin acığına
yaşamışam, yaşayıram.
İyirmi bir - yeni vətən,
Min illərin sərhəddini mən aşacam.

Yaşamışam, yaşayıram,

yaşayacam
.

                                                           

 

یارپاق لار :


Powerd By : ARZUBLOG.COM Theme Designer : Blogskin.ir